निको (देउडा, डोट्याली भाषा)


निको (देउडा, डोट्याली भाषा)
बर्खाको बयालो निको हिउनको घाम निको।
नखायाको हरेस निको खायाको माम निको ।।
नचल्याको बद्नाम निको चल्याको नाम निको ।
नबोल्याको गाली निको बोल्याको राम निको ।।
 
नपायाको अपमान निको पायाको मान निको ।
नगर्याको लालच निको गर्याको दान निको ।।
अधर्म है धर्म निको धर्मको काम निको  ।
सतधर्मले कमायाको कर्मको दाम निको ।।
 
नलाग्याको आरोप निको लाग्याको भोक निको ।
नछाड्याको संस्कार निको छाड्याको शोक निको।।
नबस्याको मुग्लान निको बस्याको गाउँ निको ।
चारदिनकी चादनी भण्णा जन्मेको ठाँउ निको।।
 
न सिक्याको चोरी निको सिक्याको सीप निको।
आगलागी निम्याको निको बल्याको दीप निको।।
नलियाको कर्जा निको लियाको ज्ञान निको ।
नदियाको दुख निको दियाको ध्यान निको।।
 
कमायाको इज्जत निको फाल्याको रीस निको।
बग्याको पसिना निको लाग्याको तीस निको।।
नघस्याको चिल्लो निको घस्याको तेल निको।
नखेल्याको जुवा निको खेल्याको खेल निको ।।
 
नचड्याको धुरी निको चड्याको रेल निको।
न ढल्क्याको उमेर निको बान्निको बेल निको।।
नडुल्याको यो मन निको डुल्याको तन निको ।
सुकेको दरुवा निको हरियो वन निको।।
 
नबढ्याको सुगर निको बढ्याको बल निको ।
मेहनत कि कमाइ निकि पाक्याको फल निको ।।
बचपनाकी मस्ती निकि बुढेसकालकि भक्ति ।
भगवान्ले दियाकै हो मनुष्यलाई शक्ति ।।
 
निको गट्टो छुटेइ सक्द्या निकनिकोइ खोज्ज्या ।
कसैकी नराखी बाकी  मनमर्जिले रोज्ज्या ।।
 जिउना सम्म डुलिरन्या योइ हो जिन्दगानी ।

 दुई दिनको चन्चल्या चोला क्यारौ निको मानी ।।


केशव मडै (किर्सन) 

सुर्नया -५ मडगाउँ रामकीबरायल बैतडी 
 हाल : युएई, अजमान