गोरखामा अमरसिंह थापाको शालिक स्थापना


गोरखामा अमरसिंह थापाको शालिक स्थापना